ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนนั้นสะดวก และรวดเร็วขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดน อย่างไม่มีข้อจำกัดสำหรับการศึกษา แค่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ส่วน 10 แอพพลิเคชั่น จะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

10 แอพพลิเคชั่น ช่วยสำหรับการเรียนการสอน

1. Plickers

Plickers

Plickers เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำตอบ ของนักเรียน โดยใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ด้วยการสแกน AR Code โดยนักเรียนจะมีกระดาษของตนเองที่ใช้เก็บรหัส และคำตอบประเภทตัวเลือก เมื่อครูต้องการจะเช็คชื่อ หรือตรวจคำตอบเพื่อเก็บ แค่เพียงให้นักเรียนชูกระดาษขึ้นมา ครูก็แอพพลิชั่นที่มีในสมาร์ทโฟน สแกนกระดาษของนักเรียน ก็จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย

2. Kahoot

Kahoot

Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ เพื่อระบุชื่อคนเล่น เก็บคะแนนหรือแข่งขันกัน ซึ่งครูสามารถตั้งคำถามและเฉลยคำตอบเพื่อให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันกันได้

3. Socrative

Socrative

Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบได้ โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

4. ZipGrade

ZipGrade

ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่าง ๆ โดยการใช้สมาร์ทโพนหรือแท็บเลตสแกนเพื่อตรวจคำตอบ สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้ มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบได้

5. ClassDojo

ClassDojo

ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้มากมาย อีกทั้งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด

6. Seesaw

Seesaw

Seesaw เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในเรื่องการจัดการ ครูสามารถจะสั่งการบ้านให้นักเรียน แอพพลิเคชั่นจะช่วยเตือนความจำว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้วบ้าง นักเรียนก็สามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย และยังสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย

7. Quiver

10 แอพพลิเคชั่น

Quiver เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ แอพพลิเคชั่นตัวนี้จะให้ภาพเคลื่อนไหวเป็นสามมิติ โดยการดาวน์โหลดรูปภาพจากแอพพลิเคชั่นและนำมาให้เด็ก ๆ ระบายสี เมื่อนำกล้องไปส่องที่รูปภาพที่ระบายสี ตัวการ์ตูนจะปรากฎเป็นภาพสามมิติตามสีและภาพที่เราระบายสีลงไป

8. Google Classroom

10 แอพพลิเคชั่น

Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้นในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน การใช้งานของ Google Classroom ช่วยสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs, Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา

9. Engrade

10 แอพพลิเคชั่น

Engrade เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูวางแผนการสอน ปรับปรุง และประเมินนักเรียนไปในตัว นักเรียนสามารถติดตามการเข้าเรียน การส่งงาน และยังสามารถสนทนากับครูได้ด้วย ซึ่งความสมารถของแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถเพิ่มครูเข้าไปในรบบได้ และเพิ่มนักเรียนได้ด้วย เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับห้องเรียนโดยมีเครื่องมือออนไลน์มาปรกอบการเรียนการสอน เช่นระบบเก็บคะแนน ระบบสอบออนไลน์ และสามารถส่งการบ้านให้กับครูได้แบบง่าย ๆ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ให้บริการฟรีสำหรับครู หรือสำหรับโรงเรียน ก็

10. Trueplookpanya

10 แอพพลิเคชั่น

trueplookpanya เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  คลังความรู้และคลังข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปฐมวัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้คู่คุณธรรม ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad และ iPod touch โดยเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ คลังความรู้ (รวบรวมความรู้วิชาการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียน) คลังข้อสอบ (รวมข้อสอบทุกระดับชั้นจากสถาบันการศึกษาและสถาบันกวดวิชาที่ได้มาตรฐาน) และ ความรู้คู่คุณธรรม (สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม) นอกจากนี้ ยังมีเมนู Search เพื่อง่ายต่อการค้นหาหัวข้อ และเมนู Favorite เก็บเนื้อหาที่สนใจหรือใช้เป็นประจำ

และทั้งหมดนี้คือ 10 แอพพลิเคชั่น ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างไกล และยังช่วยให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 10 แอพพลิเคชั่นนี้จะเข้ามาเป็นตัวช่วยดี ๆ สำหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน แถมยังช่วยลดภาระการทำงานของคุณครูได้อีกด้วย

ในปัจจุบันอาหารแมวก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ อีกทั้งเจ้าของแบรนด์อาหารแมวหลายแบรนด์ก็ได้พัฒนาสูตรอาหารออกมามากมาย ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม 10 อันดับอาหารแมวที่ดีที่สุดมาฝากทุกคนกัน ว่าแต่จะมียี่ห้อไหน แบรนด์ไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย

อ่านบทความเพิ่มเติม BURNING PEARL เกมสล็อตมาเเรงเเห่งปี